Group 161

דיני מקרקעין

Group 161

דיני מקרקעין

השקעות נדל"ן בפלורידה ובארה"ב

השקעות בנדל"ן דורשות בחינה מדוקדקת של פרטים וניסיון מעמיק על מנת להימנע ממלכודות חוקיות.
אני מסייע ללקוחותיי בבחינת התכנון הפיננסי ובביצוע שקידה נאותה על הצעת ההשקעה במדינה פלורידה ועוד מדינות בארה"ב.
החברה מנהלת משא ומתן גם על אופן הגיבוש, הארגון ,המימון וכן מסמכי ערבונות על מנת להבטיח את השקעתו של הלקוח שלנו.
לווי בכל צעד ושלב של ההשקעה-משא ומתן אם מתוך, בחוזה קנייה, בדיקת בעלות (“Title Examination”) ביטוח בעלות (“Title Insurance”), וכו'.

שירותי ליטיגציה בתחום הנדל"ן בפלורידה וארה"ב

ייצגתי לקוחות בנושאים כגון הפרת חוזים, שמאות, עיקולים, בנייה והלוואות פיתוח, התאמות לבעלי מוגבלויות (ADA claims), סוגיות סביבתיות, חבות וכן חלוקה, פינוי הדייר וכו".

עסקאות נדל"ן בפלורידה וארה"ב

אני מסייע ללקוחות במשא ומתן ובסגירת עסקאות נדל"ן, לרבות הכנת הדוקומנטציה וביצוע שקידה נאותה.
אני מעניק יעוץ בקשר לשיטות מימון עסקאות נדל"ן וכן ניהול משא ומתן ואת הדוקומנטציה של ההלוואות, המכשירים הפיננסיים והסדרים פיננסיים אחרים.

עסקאות נדל"ן בפלורידה וארה"ב למשקיעים ישראלים

 • אדריך אתכם במציאת וזיהוי סוכן נדל"ן מקצועי ומנוסה ואנשי מכירות אשר ימצאו לכם נכסים שיענו על מטרות ההשקעה שלכם.
 • אייעץ לכם ואייצג אתכם בחוזה הרכישה והמכירה.
 • אדריך אתכם באיתור והפקת התועלת המרבית מאנשי מקצוע שינהלו את הבדיקות בנכס טרם הקנייה.
 • אסייע לכם בהשגת שמאי מוסמך שיעריך את הנכס ויעבוד איתכם לביצוע הערכה יסודית של שווי הנכס למטרות השקעה בין אם הכנסה צפויה משכר הדירה, צפי התייקרות או גם וגם.
 • אעבוד יחד איתכם ועם יועץ המס שלכם על מנת לבנות את העסקה בהתאם לחוקי ההשקעה הזרה בארה"ב, בדי להבטיח שתשלמו את המסים המינימליים האפשריים כחוק.

 

עסקאות נדל"ן בישראל למשקיעים מארה"ב וזרים אחרים

 • אדריך אתכם במציאת וזיהוי סוכן נדל"ן מקצועי ומנוסה ואנשי מכירות אשר ימצאו לכם נכסים שיענו על מטרות ההשקעה שלכם.
 • אייעץ ואייצג אתכם בחוזה הרכישה והמכירה.
 • אדריך אתכם באיתור והפקת התועלת המרבית מאנשי מקצוע שינהלו את הבדיקות בנכס טרם הקנייה.
 • אסייע לכם במציאת הנכסים שמתאימים לשיקום ולחידוש, לרבות נכסים שכשירים לחוקי ונהלי "תמ"א 38".

 

עסקאות נדל"ן בארה"ב למשקיעים ישראלים

 • אדריך אתכם במציאת וזיהוי סוכן נדל"ן מקצועי ומנוסה ואנשי מכירות אשר ימצאו לכם נכסים שיענו על מטרות ההשקעה שלכם.
 • אייעץ לכם ואייצג אתכם בחוזה הרכישה והמכירה.
 • אדריך אתכם באיתור והפקת התועלת המרבית מאנשי מקצוע שינהלו את הבדיקות בנכס טרם הקנייה.
 • אסייע לכם בהשגת שמאי מוסמך שיעריך את הנכס ויעבוד איתכם לביצוע הערכה יסודית של שווי הנכס למטרות השקעה בין אם הכנסה צפויה משכר הדירה, צפי התייקרות או גם וגם.
 • אעבוד יחד איתכם ועם יועץ המס שלכם על מנת לבנות את העסקה בהתאם לחוקי ההשקעה הזרה בארה"ב, בדי להבטיח שתשלמו את המסים המינימליים האפשריים כחוק.

 

עסקאות נדל"ן בישראל למשקיעים מארה"ב וזרים אחרים

 • אדריך אתכם במציאת וזיהוי סוכן נדל"ן מקצועי ומנוסה ואנשי מכירות אשר ימצאו לכם נכסים שיענו על מטרות ההשקעה שלכם.
 • אייעץ ואייצג אתכם בחוזה הרכישה והמכירה.
 • אדריך אתכם באיתור והפקת התועלת המרבית מאנשי מקצוע שינהלו את הבדיקות בנכס טרם הקנייה.
 • אסייע לכם במציאת הנכסים שמתאימים לשיקום ולחידוש, לרבות נכסים שכשירים לחוקי ונהלי "תמ"א 38".
השירותים שלנו
ייעוץ וייצוג
מתן ייעוץ וייצוג בחוק ומשפטים על עסקאות נדל"ן וחוקי השקעות בנדל"ן במדינת פלורידה, במדינות שונות בארה”ב ובחו”ל. “Title Insurance” ביטוח לבעלי קרקע), פתוח חשבון בנק במדינת פלורידה.
ייצוג משפטי
מתן ייצוג מנוסה ומוכשר בכל סוגי הליטיגציה אזרחיות בפועל לדין בבתי המשפט במדינת פלורידה, וביתי, המשפט הפדראלי ובמדינות השונות כמו גם בבוררות, גישור, ופורומים ויישוב סכסוכים בינלאומיים
עסקאות, חוזים
המשרד נותן שירותים לעסקים ולאנשי עסקים ישראלים בדיני עבודה בארה”ב ובמגינת פלורידה
עסקאות, חוזים
ייעוץ על עסקות עסקים מקומיות במדינת פלורידה, ארה”ב ובינלאומיות, חוזים, מימון, דיני בנקאות, תיעוד חוק פיקוח וכלליות.
ייעוץ וייצוג
מתן ייעוץ וייצוג בעניינים הקשורים צוואות, ניהול צוואות, עיזבונות, מחלוקת, במדינת פלורידה ובארה"ב. ייצוג בביתי המשפט של מדינת פלורידה.
ייעוץ וייצוג
מתן ייעוץ וייצוג ללקוחות על מנת לעמוד בתקנות הרלוונטיות, מול גופים מנהלים ומנגנונים במדינת פלורידה, במועצות ועיריות במדינת פלורידה, המועצות המקומיות בפלורידה, ומול רשתות הפדרליים.
עסקאות וליטיגציה
חוק ומשפטים בינלאומיים
יעוץ וייצוג בעסקאות, השקעות, וליטיגציה בינלאומי. לווי ללקוחות ישראלים בתהליכים משפטאים בינלאומיים במדינת פלורידה, בארה”ב, ספרד, אמריקה דרום ומרכזית, והאיים הקריביים. משרדינו מבוסס במיאמי, פלורידה.
חוק החברות | דיני חברות
כינונה של תאגידים, שותפויות של LLC. יועץ בקביעת הגוף העסקי המתאים להקים ולהפעיל את העסק שלך. חברות ותאגידים במדינת פלורידה וארה”ב. ייעוץ בנושאים משפטיים שיכול להשפיע על ההחלטות העסקיות והתכנון שלך.