article-3_real-estate-law-books

השקעות נדל"ן בפלורידה ובארה"ב

השקעות בנדל"ן דורשות בחינה מדוקדקת של פרטים וניסיון מעמיק על מנת להימנע ממלכודות חוקיות. אני מסייע ללקוחותיי בבחינת התכנון הפיננסי ובביצוע שקידה נאותה על הצעת ההשקעה במדינה פלורידה ועוד מדינות בארה"ב. החברה מנהלת משא ומתן גם על אופן הגיבוש, הארגון ,המימון וכן מסמכי ערבונות על מנת להבטיח את השקעתו של הלקוח שלנו. לווי בכל צעד ושלב של ההשקעה-משא ומתן אם מתוך, בחוזה קנייה, בדיקת בעלות (“Title Examination”) ביטוח בעלות (“Title Insurance”), וכו'.

שירותי ליטיגציה בתחום הנדל"ן בפלורידה וארה"ב

ייצגתי לקוחות בנושאים כגון הפרת חוזים, שמאות, עיקולים, בנייה והלוואות פיתוח, התאמות לבעלי מוגבלויות ( ADA claims), סוגיות סביבתיות, חבות וכן חלוקה, פינוי הדייר וכו".

עסקאות נדל"ן בפלורידה וארה"ב

אני מסייע ללקוחות במשא ומתן ובסגירת עסקאות נדל"ן, לרבות הכנת הדוקומנטציה וביצוע שקידה נאותה. אני מעניק יעוץ בקשר לשיטות מימון עסקאות נדל"ן וכן ניהול משא ומתן ואת הדוקומנטציה של ההלוואות, המכשירים הפיננסיים והסדרים פיננסיים אחרים.

עסקאות נדל"ן בפלורידה וארה"ב למשקיעים ישראלים

אדריך אתכם במציאת וזיהוי סוכן נדל"ן מקצועי ומנוסה ואנשי מכירות אשר ימצאו לכם נכסים שיענו על מטרות ההשקעה שלכם.

אייעץ לכם ואייצג אתכם בחוזה הרכישה והמכירה.

אדריך אתכם באיתור והפקת התועלת המרבית מאנשי מקצוע שינהלו את הבדיקות בנכס טרם הקנייה.

אסייע לכם בהשגת שמאי מוסמך שיעריך את הנכס ויעבוד איתכם לביצוע הערכה יסודית של שווי הנכס למטרות השקעה בין אם הכנסה צפויה משכר הדירה, צפי התייקרות או גם וגם.

אעבוד יחד איתכם ועם יועץ המס שלכם על מנת לבנות את העסקה בהתאם לחוקי ההשקעה הזרה בארה"ב, בדי להבטיח שתשלמו את המסים המינימליים האפשריים כחוק.

עסקאות נדל"ן בישראל למשקיעים מארה"ב וזרים אחרים

אדריך אתכם במציאת וזיהוי סוכן נדל"ן מקצועי ומנוסה ואנשי מכירות אשר ימצאו לכם נכסים שיענו על מטרות ההשקעה שלכם.

אייעץ ואייצג אתכם בחוזה הרכישה והמכירה.

אדריך אתכם באיתור והפקת התועלת המרבית מאנשי מקצוע שינהלו את הבדיקות בנכס טרם הקנייה.

אסייע לכם במציאת הנכסים שמתאימים לשיקום ולחידוש, לרבות נכסים שכשירים לחוקי ונהלי "תמ"א 38".

עסקאות נדל"ן בארה"ב למשקיעים ישראלים

אדריך אתכם במציאת וזיהוי סוכן נדל"ן מקצועי ומנוסה ואנשי מכירות אשר ימצאו לכם נכסים שיענו על מטרות ההשקעה שלכם.

אייעץ לכם ואייצג אתכם בחוזה הרכישה והמכירה.

אדריך אתכם באיתור והפקת התועלת המרבית מאנשי מקצוע שינהלו את הבדיקות בנכס טרם הקנייה.

אסייע לכם בהשגת שמאי מוסמך שיעריך את הנכס ויעבוד איתכם לביצוע הערכה יסודית של שווי הנכס למטרות השקעה בין אם הכנסה צפויה משכר הדירה, צפי התייקרות או גם וגם.

אעבוד יחד איתכם ועם יועץ המס שלכם על מנת לבנות את העסקה בהתאם לחוקי ההשקעה הזרה בארה"ב, בדי להבטיח שתשלמו את המסים המינימליים האפשריים כחוק.

עסקאות נדל"ן בישראל למשקיעים מארה"ב וזרים אחרים

אדריך אתכם במציאת וזיהוי סוכן נדל"ן מקצועי ומנוסה ואנשי מכירות אשר ימצאו לכם נכסים שיענו על מטרות ההשקעה שלכם.

אייעץ ואייצג אתכם בחוזה הרכישה והמכירה.

אדריך אתכם באיתור והפקת התועלת המרבית מאנשי מקצוע שינהלו את הבדיקות בנכס טרם הקנייה.

אסייע לכם במציאת הנכסים שמתאימים לשיקום ולחידוש, לרבות נכסים שכשירים לחוקי ונהלי "תמ"א 38".