ca-financial-services-advisor-will-trust-inheritence-tax

המשרד עומד לשירות הלקוחות שלנו בענייני של צוואות, עיזבונות וירושה במדינה פלורידה ובארה"ב.

היום, אנשים מתגוררים ביותר ממדינה אחד, ומחזיקים נכסים (נדל”ן, מיטלטלין, ועוד) במספר מדינות. במקרה של מוות, היורשים צריכים להיות מנהלי הרכוש במספר מדינות, הן כולל ארה”ב, מדינה פלורידה, ובישראל. .

במקרה של אזרחים ישראלים שבבעלותם רכוש בארה”ב, במדינה פלורידה, והותירו נכסים לבני משפחה בארצות הברית, ישראל ומדינות אחרות, חובה לעקוב אחר התהליכים המשפטים כדי לוודא שהיורשים יקבלו את הירושה על פי הצוואה והחוק. קיימים מקרים של אזרחים\תושבים אמריקאים ואזרחים של מדינות אחרות שבבעלותם נכסים בישראל, והורישו את הנכסים האלה לבני משפחה או לאחרים שאינם מתגוררים בישראל.

אם אתה יורש או מוטב של רכוש בארצות הברית, מדינה פלורידה, או בישראל, ואתה זקוק לעזרה כדי לעקוב אחר על הירושה שלך, אנא צור איתי קשר. אני זמין לעבוד אתך, לייעץ לך, לעו”ד שלך, לרואה החשבון שלך, או לכל נציג אחר על מנת לעקוב אחר הירושה שלך בארה"ב או בפלורידה.