Group 165

צוואות, עזבונות וירושה

Group 165

צוואות, עזבונות וירושה

המשרד עומד לשירות הלקוחות שלנו בענייני של צוואות, עיזבונות וירושה במדינה פלורידה ובארה"ב.

היום, אנשים מתגוררים ביותר ממדינה אחד, ומחזיקים נכסים (נדל”ן, מיטלטלין, ועוד) במספר מדינות. במקרה של מוות, היורשים צריכים להיות מנהלי הרכוש במספר מדינות, הן כולל ארה”ב, מדינה פלורידה, ובישראל. .

במקרה של אזרחים ישראלים שבבעלותם רכוש בארה”ב, במדינה פלורידה, והותירו נכסים לבני משפחה בארצות הברית, ישראל ומדינות אחרות, חובה לעקוב אחר התהליכים המשפטים כדי לוודא שהיורשים יקבלו את הירושה על פי הצוואה והחוק.
קיימים מקרים של אזרחים\תושבים אמריקאים ואזרחים של מדינות אחרות שבבעלותם נכסים בישראל, והורישו את הנכסים האלה לבני משפחה או לאחרים שאינם מתגוררים בישראל.

אם אתה יורש או מוטב של רכוש בארצות הברית, מדינה פלורידה, או בישראל, ואתה זקוק לעזרה כדי לעקוב אחר על הירושה שלך, אנא צור איתי קשר.
אני זמין לעבוד אתך, לייעץ לך, לעו”ד שלך, לרואה החשבון שלך, או לכל נציג אחר על מנת לעקוב אחר הירושה שלך בארה"ב או בפלורידה.

השירותים שלנו
ייעוץ וייצוג
מתן ייעוץ וייצוג בחוק ומשפטים על עסקאות נדל"ן וחוקי השקעות בנדל"ן במדינת פלורידה, במדינות שונות בארה”ב ובחו”ל. “Title Insurance” ביטוח לבעלי קרקע), פתוח חשבון בנק במדינת פלורידה.
ייצוג משפטי
מתן ייצוג מנוסה ומוכשר בכל סוגי הליטיגציה אזרחיות בפועל לדין בבתי המשפט במדינת פלורידה, וביתי, המשפט הפדראלי ובמדינות השונות כמו גם בבוררות, גישור, ופורומים ויישוב סכסוכים בינלאומיים
עסקאות, חוזים
המשרד נותן שירותים לעסקים ולאנשי עסקים ישראלים בדיני עבודה בארה”ב ובמגינת פלורידה
עסקאות, חוזים
ייעוץ על עסקות עסקים מקומיות במדינת פלורידה, ארה”ב ובינלאומיות, חוזים, מימון, דיני בנקאות, תיעוד חוק פיקוח וכלליות.
ייעוץ וייצוג
מתן ייעוץ וייצוג בעניינים הקשורים צוואות, ניהול צוואות, עיזבונות, מחלוקת, במדינת פלורידה ובארה"ב. ייצוג בביתי המשפט של מדינת פלורידה.
ייעוץ וייצוג
מתן ייעוץ וייצוג ללקוחות על מנת לעמוד בתקנות הרלוונטיות, מול גופים מנהלים ומנגנונים במדינת פלורידה, במועצות ועיריות במדינת פלורידה, המועצות המקומיות בפלורידה, ומול רשתות הפדרליים.
עסקאות וליטיגציה
חוק ומשפטים בינלאומיים
יעוץ וייצוג בעסקאות, השקעות, וליטיגציה בינלאומי. לווי ללקוחות ישראלים בתהליכים משפטאים בינלאומיים במדינת פלורידה, בארה”ב, ספרד, אמריקה דרום ומרכזית, והאיים הקריביים. משרדינו מבוסס במיאמי, פלורידה.
חוק החברות | דיני חברות
כינונה של תאגידים, שותפויות של LLC. יועץ בקביעת הגוף העסקי המתאים להקים ולהפעיל את העסק שלך. חברות ותאגידים במדינת פלורידה וארה”ב. ייעוץ בנושאים משפטיים שיכול להשפיע על ההחלטות העסקיות והתכנון שלך.