מה הדין כאשר אדם/אישה הולכים לעולמם, ובבעלותם רכוש במדינה זרה? כיצד מנהלים את עזבונו/ה ומעבירים אותו ליורשי המנוח/ה?

כשאדם הולך לעולמו, הצעד הראשון הוא פתיחת תיק לניהול העיזבון. הליך זה מתנהל בבית המשפט אשר נמצא באזור בו המנוח התגורר עת שנפטר. ענין כיצד קובעים את מקום מגוריו (תושבות) של המנוח יטופל בנפרד בבלוג אחר.

לאחר פתיחת הליך ניהול העיזבון, מנהל העיזבון מקבל את הסמכות לנהל את נכסי העיזבון. לכשיתברר כי למנוח היה נכסים בתחום סמכות שיפוט אחר, מנהל העיזבון ינקוט צעדים לניהול הנכסים במקום בו הם נמצאים. הליך זה נקרא ניהול נלווה ולעיתים נקרא ניהול ליווי.

באופן כללי, הליכים כמו ניהול נלווה וניהול עזר יחייבו את מנהל העיזבון לפנות לבית המשפט בעל הסמכות המקומית עבור נכסי העיזבון ולבקש מבית המשפט צו ירושה לניהול הנכסים. לניהול הליך זה דרושה שיתוף פעולה בין בית המשפט בו מתנהל ההליך העיקרי לבין בית המשפט הנוכרי בעל הסמכות לדון בנכסים הנלווים, בכדי להבטיח שהעיזבון מנוהל על פי רצון המנוח/ה.

למשרד זה ניסיון בתיקים מהסוג הזה ואנחנו יכולים לסייע לכם.