Wooden justice gavel and block with brass

מערכות חוק בארה"ב ומחוץ לה משפיעות על האופן שבו החברה שלנו מנהלת את עסקיה בפנים הארץ ומחוצה לה, גם בתוך החברה עצמה וגם עם חברות אחרות, ללא קשר לסמכות השיפוטית שהן נתונות לה. המשפט הבינלאומי הוא אסופה של אמנות והסכמים החולשים על יחסי הגומלין של עסקאות בינלאומיות.

הניסיון שלי במשפט בינלאומי מתמקד בשילוב הרגולציה, הן ברמה הארצית והן הבינלאומית, באסטרטגיה העסקית. אני מתמחה בעיקר בסיוע ללקוחות שנמצאים לרוב מחוץ לארה"ב ומנהלים קשרים עסקיים עם חברות בארה"ב. המשרד שלי בארה"ב, שנמצאת במיאמי, פלורידה, יש שנים רבות של ניסיון בתחום של החוק הבינלאומי. מיאמי, פלורידה נחשבת כ -שער לאמריקהס ("Gateway to the Americas").

כי יש שם יש אוכלוסייה גדולה של דוברי ספרדית כספת אם, ותמיכה ממוסדות ממשלתיות לעסקים בינלאומיים

אני עובד עם משרדי עו"ד בארה"ב, בישראל, באירופה ובאמריקה הלטינית על מנת לסייע ללקוחותיי בהבנת נקודת ההשקה שבין החוק הבינלאומי לחוק המדינתי. בעבר ייעצתי ללקוחותיי בתחומים שלהלן:

  • הסכמים עסקיים בינלאומיים
  • ליטיגציה במשפט עסקי בינלאומי
  • גישור ובוררות בינלאומיים
  • רגולציה מול הרשויות (מקומיות ובינלאומיות)
  • בקשת אשרות, הגשה ורישום (מקומיים ובינלאומיים)
  • תכנון לפי הנחיות, מדיניות והליכים (ארציים ובינלאומיים)
  • רגולציה וחוקי יבוא ויצוא
  • שירות עריכת מסמכים חוקיים בהתאם לאמנת האג ונוהגים בינלאומיים אחרים
  • גביית עדויות בערכאות משפטיות זרות

פתוח חשבון בנק, הגירה עסקית, הגירה בהשקעה ועוד

שאתם רוצים לעסוק בשוק של אמריקה הלטינית, המשרד שלי במיאמי, פלורידה עומד לשירותך

שירות באנגלית, עברית וספרדית.