Group 164

שירותי משפט מסחרי

Group 164

שירותי משפט מסחרי

המשרד מתעסק בדיני מסחרי במדינת פלורידה, ובארה"ב מאז שנת 1980.

אני מאמין שנקיטת פעולות מראש עם לקוחות החברה, מאפשרת לי להדריך את לקוחותיי במהלך כל שלב קריטי של הליך משפטי, תוך תכנון אסטרטגי של העתיד .אני נוקט גישה זהירה, מעשית ומשתלמת בעבודתי כעו"ד והשילוב של ניסיון רב שנים בליטיגציה ובעסקאות מאפשר לי למנוע מלקוחותיי מלהיקלע למצבים בעייתיים שמובילים לתביעות משפטיות מיותרות.

אני מספק שירותים בתחומים שלהלן:

 • דיני הבנקאות ועסקאות המימון-פלורידה ופדרלי
 • משפט עסקי ומסחרי-בביתי משפט של פלורידה ועוד מדינות בארה"ב
 • דיני נזיקין
 • חכירה מסחרית
 • ניהול בתים משותפים
 • מחלוקות בנייה
 • זכויות נושים
 • מחלוקות בין בעלי בית לדיירים
 • ליטיגציה וערעורים
 • השקעות נדל"ן
 • עסקאות נדל"ן
 • מחלוקות בין בעלי מניות
 • משפט מנהלי– פלורידה ופדרלי, ארצי או מקומי-תקרא עוד באתר של שירותי מנהלי ורגולציה.
 

השירותים להלן נותנים במדינת פלורידה ועוד מדינות בארה"ב.

דיני הבנקאות ועסקאות המימון

בנקים ומוסדות פיננסיים כפופים לרשת של חוקים שנועדו להגן על הפרט ועל משקיעים ארגוניים. אני מסייע לחברות וליחידים לפעול לפי חוקי הבנקאות, הרגולציה וכללי הבנק של הלקוח. אוכל לייעץ במשא ומתן על הלוואה, קו אשראי והכנת מכתבי אשראי לפי צרכי הלקוח.

משפט עסקי ומסחרי

אוכל להדריך אתכם מראשית העסק שלכם, לרבות סיוע בהחלטה על סוג הישות העסקית שתשרת את הצרכים שלכם באופן הטוב ביותר. הכנת הסכמים: מכירה או רכישה של עסקים; השגת מימון או הלוואות לעסקים; יחסי עבודה וכן פירוק חברות.

אוכל להכין למענכם את הטפסים העסקיים המקובלים בענף על מנת להבטיח שזכויותיכם נשמרות, כמו גם חוזים לעסקאות מוגדרות.

דיני עוולות מסחריות ודיני עסקים

אני מטפל במגוון סוגיות ותביעות מסחריות הנובעות ממחלוקות חוזיות, הונאות ופרשנויות שגויות, עוולת גרם הפרת חוזה, תביעות על סחיטה ושחיתות, זכויות בעלי מניות, עסקאות נדל"ן והחכרה.

חכירה מסחרית

אני מייעץ ללקוחות בנושאי חכירה ושכירויות משנה של נכסים לכל שימוש, לרבות חכירות מקרקעין ובנייה בהתאמה אישית. BGK מבינה את המורכבויות של החכירה המסחרית ומסוגלת להתמודד עם כל דבר, ממשא ומתן ראשוני ועד טיפול במחלוקות על תקופות שכירות.

זכויות נושים

יש לי ניסיון מגוון בגביית חובות למלווים מוסדיים, עסקיים ופרטיים. על הנושים לציית בזהירות לחוק הפדרלי והארצי במאמציהם לגבות חובות, לרבות הקוד המסחרי האחיד של ארה"ב וחוק הליכי גבייה הוגנים. לחברה הבנה יסודית של הדרישות החוקיות המתייחסות לגביית חובות, על מנת להבטיח כי הגבייה תתנהל תוך ציות לחוק והשבה מקסימלית של החוב ללקוח שלנו.

מחלוקות בין בעלי בתים לשוכרים

יש לנו ניסיון רב שנים בייצוג יחידים ועסקים בסוגיות נדל"ן, הן בתחום המסחרי והן בתחום המגורים: הסכמי רכישה ומכירה, אופציות, עיקול משכנתא והעברת בעלות. צברנו ניסיון רב בסוגיות הקשורות לחכירה מסחרית, מחלוקות בין בעל הבית לדייר, בתים משותפים, קואופרטיבים וייצוג לפני ועדות תכנון ובנייה וייעודי קרקע. אנו מספקים ייצוג בפיתוח, לרבות במשרד לבינוי ופיתוח עירוני של ארה"ב, ובסוכנות למימון דיור ובתים, סוכנות למימון ולביטוח הון והלוואות עירבון ומשכנתאות (ארה"ב).

ליטיגציה וערעורים

יש לי ניסיון רחב ומומחיות של למעלה מ-35 שנים בליווי תביעות משפטיות וערעורים, בין אם בפני חבר מושבעים או בפני שופט, ברמה המדינתית כמו גם הפדרלית. העיסוק בליטיגציה התפתח במשרדנו כך שנוכל לענות על הצרכים המשתנים של לקוחותינו. אני עובד קשה על מנת לפתור סכסוכים באופן מעשי וביחס עלות–תועלת גבוה, בכלל זה מיפוי אסטרטגיות מרובות פתרונות, שיעניקו ללקוח הבנה מציאותית של ההשלכות האפשריות והחלופות אשר ישיגו את התוצאה הרצויה. באמצעות פתרונות משפטיים ועסקיים, אוכל לספק מגוון חלופות תקפות שיניבו תוצאות חיוביות במצבים מורכבים.

מחלוקות בין בעלי מניות

משרדי מייצג בעלי מניות במחלוקות שצצות בין בעלי מניות, נושאי משרות ומנהלים. אני מחפש פתרונות יעילים לסכסוכים שבין בעלי מניות, כך שיביאו לתוצאה הרצויה ללקוחותיי ולרווחת התאגיד. לא זו בלבד שאוכל לסייע במחלוקות קיימות, אלא גם לספק תובנות משמעותיות שישפיעו על פתרון אפשרי ועל בעלי המניות כמו גם התאגיד.

חוזים

אני מספק שירותי הכנת חוזים לכל סוגי העסקים כמעט, למיזמים ולנותני שירותים, לרבות אך לא בלבד: חוזים כלליים, חוזי אספקה, הסכמי שירותים, הסכמי סודיות, חוזי העסקה ,חוזי הגנת סודות מסחריים, חוזי סוכנות, הסכמי רישום (הליך ייחודי לארה"ב), הסכמי הפצה, שותפויות, שותפויות מוגבלות וחברות בשותפות מוגבלת.

משפט מנהלי

ייצגתי לקוחות בפני רשויות מנהליות ובתי משפט. למשל, רשות התעופה הפדרלית, המנהל לבטיחות ולגהות, המשרד להזדמנויות תעסוקה שוויוניות של ארה"ב, הוועדה לסחר הוגן, רשות המכס של ארה"ב, מנהל שירותי החירום, משרד החקלאות של ארה"ב, ועדות תכנון, בנייה וייעודי קרקע וכולי. אוכל לסייע לכם לפעול כחוק ולפי הכללים והנהלים של רשויות רגולציה שונות ובמקרה של מחלוקת או הליכים מנהלתיים, לייצג את האינטרסים שלכם באמצעות המשפט המנהלי.

אני עומד לשירותכם בכל הצריכים המסחריים שלכם במדינת פלורידה, וארה"ב.

דיני הבנקאות ועסקאות המימון

בנקים ומוסדות פיננסיים כפופים לרשת של חוקים שנועדו להגן על הפרט ועל משקיעים ארגונייםאני מסייע לחברות וליחידים לפעול לפי חוקי הבנקאותהרגולציה וכללי הבנק של הלקוחאוכל לייעץ במשא ומתן על הלוואהקו אשראי והכנת מכתבי אשראי לפי צרכי הלקוח.

משפט עסקי ומסחרי

אוכל להדריך אתכם מראשית העסק שלכםלרבות סיוע בהחלטה על סוג הישות העסקית שתשרת את הצרכים שלכם באופן הטוב ביותרהכנת הסכמיםמכירה או רכישה של עסקים; השגת מימון או הלוואות לעסקים; יחסי עבודה וכן פירוק חברות.

אוכל להכין למענכם את הטפסים העסקיים המקובלים בענף על מנת להבטיח שזכויותיכם נשמרותכמו גם חוזים לעסקאות מוגדרות.

דיני עוולות מסחריות ודיני עסקים

אני מטפל במגוון סוגיות ותביעות מסחריות הנובעות ממחלוקות חוזיותהונאות ופרשנויות שגויותעוולת גרם הפרת חוזהתביעות על סחיטה ושחיתותזכויות בעלי מניותעסקאות נדל"ן והחכרה.

חכירה מסחרית

אני מייעץ ללקוחות בנושאי חכירה ושכירויות משנה של נכסים לכל שימושלרבות חכירות מקרקעין ובנייה בהתאמה אישיתBGK מבינה את המורכבויות של החכירה המסחרית ומסוגלת להתמודד עם כל דברממשא ומתן ראשוני ועד טיפול במחלוקות על תקופות שכירות.

זכויות נושים

יש לי ניסיון מגוון בגביית חובות למלווים מוסדייםעסקיים ופרטייםעל הנושים לציית בזהירות לחוק הפדרלי והארצי במאמציהם לגבות חובותלרבות הקוד המסחרי האחיד של ארה"ב וחוק הליכי גבייה הוגניםלחברה הבנה יסודית של הדרישות החוקיות המתייחסות לגביית חובותעל מנת להבטיח כי הגבייה תתנהל תוך ציות לחוק והשבה מקסימלית של החוב ללקוח שלנו.

מחלוקות בין בעלי בתים לשוכרים

יש לנו ניסיון רב שנים בייצוג יחידים ועסקים בסוגיות נדל"ןהן בתחום המסחרי והן בתחום המגוריםהסכמי רכישה ומכירהאופציותעיקול משכנתא והעברת בעלותצברנו ניסיון רב בסוגיות הקשורות לחכירה מסחריתמחלוקות בין בעל הבית לדיירבתים משותפיםקואופרטיבים וייצוג לפני ועדות תכנון ובנייה וייעודי קרקעאנו מספקים ייצוג בפיתוחלרבות במשרד לבינוי ופיתוח עירוני של ארה"בובסוכנות למימון דיור ובתיםסוכנות למימון ולביטוח הון והלוואות עירבון ומשכנתאות (ארה"ב).

ליטיגציה וערעורים

יש לי ניסיון רחב ומומחיות של למעלה מ-35 שנים בליווי תביעות משפטיות וערעוריםבין אם בפני חבר מושבעים או בפני שופטברמה המדינתית כמו גם הפדרליתהעיסוק בליטיגציה התפתח במשרדנו כך שנוכל לענות על הצרכים המשתנים של לקוחותינואני עובד קשה על מנת לפתור סכסוכים באופן מעשי וביחס עלותתועלת גבוהבכלל זה מיפוי אסטרטגיות מרובות פתרונותשיעניקו ללקוח הבנה מציאותית של ההשלכות האפשריות והחלופות אשר ישיגו את התוצאה הרצויהבאמצעות פתרונות משפטיים ועסקייםאוכל לספק מגוון חלופות תקפות שיניבו תוצאות חיוביות במצבים מורכבים.

מחלוקות בין בעלי מניות

משרדי מייצג בעלי מניות במחלוקות שצצות בין בעלי מניותנושאי משרות ומנהליםאני מחפש פתרונות יעילים לסכסוכים שבין בעלי מניותכך שיביאו לתוצאה הרצויה ללקוחותיי ולרווחת התאגידלא זו בלבד שאוכל לסייע במחלוקות קיימותאלא גם לספק תובנות משמעותיות שישפיעו על פתרון אפשרי ועל בעלי המניות כמו גם התאגיד.

חוזים

אני מספק שירותי הכנת חוזים לכל סוגי העסקים כמעטלמיזמים ולנותני שירותיםלרבות אך לא בלבדחוזים כללייםחוזי אספקההסכמי שירותיםהסכמי סודיותחוזי העסקהחוזי הגנת סודות מסחרייםחוזי סוכנותהסכמי רישום (הליך ייחודי לארה"ב), הסכמי הפצהשותפויותשותפויות מוגבלות וחברות בשותפות מוגבלת.

משפט מנהלי

ייצגתי לקוחות בפני רשויות מנהליות ובתי משפטלמשלרשות התעופה הפדרליתהמנהל לבטיחות ולגהותהמשרד להזדמנויות תעסוקה שוויוניות של ארה"בהוועדה לסחר הוגןרשות המכס של ארה"במנהל שירותי החירוםמשרד החקלאות של ארה"בועדות תכנוןבנייה וייעודי קרקע וכוליאוכל לסייע לכם לפעול כחוק ולפי הכללים והנהלים של רשויות רגולציה שונות ובמקרה של מחלוקת או הליכים מנהלתייםלייצג את האינטרסים שלכם באמצעות המשפט המנהלי.

 
השירותים שלנו
ייעוץ וייצוג
מתן ייעוץ וייצוג בחוק ומשפטים על עסקאות נדל"ן וחוקי השקעות בנדל"ן במדינת פלורידה, במדינות שונות בארה”ב ובחו”ל. “Title Insurance” ביטוח לבעלי קרקע), פתוח חשבון בנק במדינת פלורידה.
ייצוג משפטי
מתן ייצוג מנוסה ומוכשר בכל סוגי הליטיגציה אזרחיות בפועל לדין בבתי המשפט במדינת פלורידה, וביתי, המשפט הפדראלי ובמדינות השונות כמו גם בבוררות, גישור, ופורומים ויישוב סכסוכים בינלאומיים
עסקאות, חוזים
המשרד נותן שירותים לעסקים ולאנשי עסקים ישראלים בדיני עבודה בארה”ב ובמגינת פלורידה
עסקאות, חוזים
ייעוץ על עסקות עסקים מקומיות במדינת פלורידה, ארה”ב ובינלאומיות, חוזים, מימון, דיני בנקאות, תיעוד חוק פיקוח וכלליות.
ייעוץ וייצוג
מתן ייעוץ וייצוג בעניינים הקשורים צוואות, ניהול צוואות, עיזבונות, מחלוקת, במדינת פלורידה ובארה"ב. ייצוג בביתי המשפט של מדינת פלורידה.
ייעוץ וייצוג
מתן ייעוץ וייצוג ללקוחות על מנת לעמוד בתקנות הרלוונטיות, מול גופים מנהלים ומנגנונים במדינת פלורידה, במועצות ועיריות במדינת פלורידה, המועצות המקומיות בפלורידה, ומול רשתות הפדרליים.
עסקאות וליטיגציה
חוק ומשפטים בינלאומיים
יעוץ וייצוג בעסקאות, השקעות, וליטיגציה בינלאומי. לווי ללקוחות ישראלים בתהליכים משפטאים בינלאומיים במדינת פלורידה, בארה”ב, ספרד, אמריקה דרום ומרכזית, והאיים הקריביים. משרדינו מבוסס במיאמי, פלורידה.
חוק החברות | דיני חברות
כינונה של תאגידים, שותפויות של LLC. יועץ בקביעת הגוף העסקי המתאים להקים ולהפעיל את העסק שלך. חברות ותאגידים במדינת פלורידה וארה”ב. ייעוץ בנושאים משפטיים שיכול להשפיע על ההחלטות העסקיות והתכנון שלך.